JMS Kadry i Księgowość ŁódźKsięgowość uproszczona

https://jmskik.pl/wp-content/uploads/2020/10/careers_image.jpg

JMS Kadry i Księgowość

Oferujemy również prowadzenie księgowości uproszczonej charakterystycznej dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczają się za pomocą ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów.
W ramach prowadzenia księgowości uproszczonej proponujemy Ci:
dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów lub prowadzenie ewidencji ryczałtu;
prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu VAT;
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewentualnego wyposażenia;
obliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych i ZUS;
przygotowywanie dowodów wpłat na podatki i ZUS;
reprezentowanie przedsiębiorstw w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
https://jmskik.pl/wp-content/uploads/2020/11/hero_home_02_bubble_02.jpg